21.05.21

Działamy w Rejonie Sokalskim!

W te wakacje będziecie mogli podróżować nowymi questami na Ukrainie

Rejon Sokalski to 137 obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym bezcenne cerkwie i kościoły czy pałace związane z historią rodów magnackich Rzeczypospolitej. 

Nowe questy oprowadzą Was po czterech wspaniałych miastach:

  • Sokalu, obecnym centrum regionu, z jego burzliwą historią najazdów tatarskich, cerkwiami i kościołem Matki Bożej Pocieszenia, gdzie Waszym przewodnikiem będzie słynny metropolita z polsko-ukraińskiej rodziny Szeptyckich,
  • Bełzie, ponadtysiącletniej, tętniącej ukraińską i polską historią dawnej stolicy księstwa bełskiego i województwa bełskiego,
  • Czerwonogrodzie, czyli dawnym Krystynopolu, nazwanym tak od imienia Krystyny z Lubomirskich, który był w granicach Polski aż do wymiany terytoriów między Polską i ZSRR w 1951 roku,
  • Tartakowie, gdzie stoi m.in. dawny pałac wybudowany przez Potockich, a gdzie questowym szlakiem poprowadzi Was postać Marii Urbańskiej, ostatniej właścicielki pałacu.
„Odkrywanie skarbów dziedzictwa Rejonu Sokalskiego” to projekt z programu RITA, przedsięwzięciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundacja Edukacja dla Demokracji, którego celem jest wsparcie systemowych przemian m.in. w Europie Wschodniej i kształcenie elit społeczeństwa obywatelskiego. Perły tych ziem poznacie dzięki Fundacja Mapa Pasji i jej ukraińskim partnerom, Sokalskiej Małej Akademii Nauk i organizacji ERC.