Jeśli:

 
 • chcesz mieć u siebie profesjonalny quest, tj. turystyczno-edukacyjną grę terenową, lub

 • masz już quest ale mało osób z niego korzysta

i chciałałabyś/chciałbyś, aby znalazł się on w NAJWIĘKSZEJ W POLSCE BAZIE z Questami i w aplikacji Questy – Wyprawy Odkrywców oraz by trafił do blisko kilkudziesięciotysięcznej społeczności questowiczów z całej Polski, to zapraszamy do współpracy.
 
Skontaktuj się z koordynatorem ze swojej części kraju. Zachód - Fundacja Calamita, wschód - Fundacja Mapa Pasji
(sprawdź, która fundacja tworzy questy w Twoim województwie).
 

W ramach współpracy oferujemy:


1. TWORZENIE SCENARIUSZY Questów - Wypraw Odkrywców w wybranej formie:

 • Metodą ekspercką – na podstawie dostarczonych informacji o proponowanej tematyce, zakresie treści i przebiegu trasy, ekspert tworzy samodzielnie opis trasy i przedstawia go do akceptacji.
 • Metodą warsztatową – trasa jest tworzona w ramach warsztatów z udziałem zainteresowanych mieszkańców (dorosłych, młodzieży, seniorów), którzy stają się jej współautorami (piszą teksty, tworzą rysunki itp.), po czym trener-ekspert dopracowuje szczegóły;


2. ZAMIESZCZENIE GOTOWYCH QUESTÓW na ogólnopolskim portalu www.questy.org.pl

Na portalu zamieszczamy questy stworzone przez nasz zespół, jak również przez inne organizacje, instytucje lub osoby prywatne, pod warunkiem, że spełniają one następujące KRYTERIA:
 • mają wierszowaną formę (minimum 20 zwrotek),
 • zawierają informacje o miejscu, po którym prowadzą (o jego historii, kulturze, przyrodzie, postaciach itp.)
 • zawierają zagadki, na które odpowiedź znajduje się w terenie; zagadki dają hasło, które jest potrzebne do uzyskania skarbu,
 • na końcu trasy znajduje się skarb (pudełko z pieczątką, tuszem i księgą questu, ukryte w terenie lub będące pod czyjąś opieką np. w restauracji, hotelu),
 • mają opiekuna, który od czasu do czasu sprawdza trasę i dba o skarb,
 • są przygotowane do wydruku w formie pdf (preferowany format A4),
 • mile widziane: zawierają mapę lub szkic terenu (może być uproszczony rysunek).
Aby przesłać quest do zamieszczenia na portalu, należy zalogować się na stronie, kliknąć "DODAJ NOWY QUEST NA STRONĘ", wypełnić wszystkie pola formularza, załączyć wymagane załączniki i wysłać formularz. Jeśli quest spełnia wszystkie kryteria i jest kompletny, zostanie on zamieszczony na portalu w ciągu 14 dni. Można też skontaktować się mailowo z koordynatorem krajowym z regionu, na którym jest quest.

WARUNKIEM ZAMIESZCZENIA QUESTÓW na naszym portalu jest:
 • umieszczenie na ulotce questu (z tyłu) informacji: "Więcej questów na stronie: www.questy.org.pl" oraz loga programu "Questy - Wyprawy Odkrywców" (wg dostarczonego wzoru);
 • umieszczenie na stronie internetowej (jeśli jest) odnośnika do portalu www.questy.org.pl oraz loga programu "Questy - Wyprawy Odkrywców".
 
QUESTY ZAMIESZCZANE SĄ:
 • bezpłatnie w przypadku questów tworzonych na zasadzie wolontariatu, które nie wymagają konsultacji / doradztwa (spełniają kryteria jakościowe);
 • odpłatnie w przypadku questów, których twórcy otrzymali wynagrodzenie / fundusze na ich opracowanie lub promocję oraz jeśli wymagają one doradztwa / sprawdzenia pod kątem spełnienia kryteriów jakościowych;
 • małe organizacje oraz podmioty, które stale z nami współpracują mogą zostać zwolnione z opłat.
 
Opłaty pobierane za zamieszczenie questów na portalu pokrywają koszty hostingu, serwisowania i prac programistycznych oraz pracy ekspertów przy konsultacji treści questu i jego zamieszczeniu na stronie.
 
KORZYŚCI Z ZAMIESZCZENIA QUESTU na portalu www.Questy.org.pl
 • przejrzysty i funkcjonalny portal z blisko 750 questami, który ciągle jest rozwijany o nowe funkcjonalności,
 • dostęp do grona kilkudziesięciotysięcznej społeczności questowiczów z całej Polski,
 • widoczna liczba ukończeń questu wraz z komentarzami uczestników gry,
 • możliwość samodzielnego pobierania pliku z questem przez użytkowników,
 • moduł rejestracji questowiczów wraz z możliwością logowania ukończonych questów wraz z pieczęciami,
 • przejrzysta mapa i rozbudowana wyszukiwarka questów wg różnych kryteriów,
 • możliwość zaliczania questu do krajowych odznak PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców oraz odznak regionalnych i tematycznych
 • możliwość publikacji questu w różnych wersjach językowych
 • ogólnopolski ranking questowiczów 
 • umieszczenie przy każdym queście logo twórcy / opiekuna i informacji o źródle finansowania
 • możliwość stworzenia oddzielnej grupy dla minimum 5 questów (widoczna nazwa i logo grupy na liście questów na portalu i w aplikacji)
 
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO UKRYCIA A OSTATECZNIE USUNIĘCIA QUESTU Z PORTALU, jeśli:
 • otrzymamy informacje od użytkowników, że quest jest niskiej jakości lub jest nieaktualny (np. wskazówki są nieprecyzyjne, tekst questu jest nieaktualny lub nie zgadza się z rzeczywistością w terenie);
 • otrzymamy informację, że na queście nie ma skarbu i nie zostanie on uzupełniony w ciągu 14 dni;
 • twórca / opiekun questu działa na szkodę programu "Questy - Wyprawy Odkrywców".
 

3. ZAMIESZCZENIE QUESTU W OGÓLNOPOLSKIEJ APLIKACJI MOBILNEJ 

Opracowanie wersji mobilnej questu w bezpłatnej ogólnopolskiej aplikacji na smartfony "QUESTY - WYPRAWY ODKRYWCÓW" bez konieczności inwestowania w nowe oprogramowanie.
Aplikacja: 

 • jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników systemów iOS i Android,
 • działa w oparciu o geolokalizację, 
 • daje możliwość tworzenia zagadek tekstowych, obrazkowych, dźwiękowych, wyświetlania pieczęci i dyplomu ukończenia questu oraz wiele innych,
 • posiada obecnie 4 wersje językowe (pol, ang, niem, ukr),
 • umożliwia sprawne zarządzanie questami.

Opłata za wdrożenie questu do aplikacji zawiera również koszt jego utrzymania przez ok 3 lata (indywidualne ustalenia). Po tym okresie możliwe jest wprowadzenie opłaty abonamentowej. 


4. Przygotowanie projektów graficznych i druk:

 • kart wypraw (ulotek questów)
 • ulotek, broszur, plakatów promujących questy

5. Aktualizację wcześniej stworzonych questów:

 • Aktualizacja tekstu questu – sprawdzenie questu w terenie, wprowadzenie koniecznych modyfikacji wierszowanych wskazówek;
 • Aktualizacja questu + umieszczenie w aplikacji mobilnej „Questy - Wyprawy Odkrywców”, w tym dostosowanie do aplikacji, dodanie zdjęć i współrzędnych GPS do poszczególnych lokalizacji na trasie;
 • Aktualizacja questu + umieszczenie w aplikacji + nowy projekt graficzny ulotki questu, uwzględniający wprowadzone zmiany.

 

6. Prowadzenie kampanii promocyjnych questów poprzez:

 • portal www.questy.org.pl (questy polecane, aktualności)
 • fanpage „QUESTY - Wyprawy Odkrywców” na Facebooku,
 • media ogólnopolskie i regionalne.

7. Organizację wizyt studyjnych, seminariów i prezentacji 

przedstawiających dobre praktyki w zakresie wykorzystania questów do promocji regionów, miejscowości, ścieżek dydaktycznych, wiosek tematycznych, obiektów muzealnych i skansenów itp.
 

FORMY WSPÓŁPRACY:

Zespół programu „QUESTY - Wyprawy Odkrywców” tworzą fundacje prowadzące działalność odpłatną lub gospodarczą, stąd możliwe są różne formy współpracy:
 • Realizacja usług w ramach działalności odpłatnej lub gospodarczej
 • Podwykonawstwo w projektach innych organizacji i instytucji
 • Współpraca projektowa (wspólne pozyskiwanie funduszy, partnerstwo w projektach)

Skontaktuj się z NAMI