W ramach współpracy oferujemy:


1. Tworzenie tekstów QUESTÓW - Wypraw Odkrywców w wybranej formie:

 • Metodą warsztatową – trasa jest tworzona w ramach warsztatów z udziałem zainteresowanych mieszkańców (dorosłych, młodzieży, seniorów), którzy stają się jej współautorami (piszą teksty, tworzą rysunki itp.), po czym trener-ekspert dopracowuje szczegóły;
 • Metodą ekspercką – na podstawie dostarczonych informacji o proponowanej tematyce, zakresie treści i przebiegu trasy, ekspert tworzy samodzielnie opis trasy i przedstawia go do akceptacji.

2. BEZPŁATNE* zamieszczenie gotowych tras na ogólnopolskim portalu www.questy.org.pl

Na portalu zamieszczamy questy stworzone przez nasz zespół, jak również przez inne organizacje, instytucje lub osoby prywatne, pod warunkiem że spełniają one następujące KRYTERIA:
 • mają wierszowaną formę (minimum 20 zwrotek),
 • zawierają informacje o miejscu, po którym prowadzą (o jego historii, kulturze, przyrodzie, postaciach itp.)
 • zawierają zagadki, na które odpowiedź znajduje się w terenie; zagadki dają hasło, które jest potrzebne do uzyskania skarbu,
 • na końcu trasy znajduje się skarb (pudełko z pieczątką, tuszem i księgą questu, ukryte w terenie lub będące pod czyjąś opieką np. w restauracji, hotelu),
 • mają opiekuna, który od czasu do czasu sprawdza trasę i dba o skarb,
 • są przygotowane do wydruku w formie pdf (preferowany format A4),
 • mile widziane: zawierają mapę lub szkic terenu (może być uproszczony rysunek).

Aby przesłać quest do zamieszczenia na portalu, należy zalogować się na stronie, kliknąć "DODAJ NOWY QUEST NA STRONĘ", wypełnić wszystkie pola formularza, załączyć wymagane załączniki i wysłać formularz. Jeśli quest spełnia wszystkie kryteria i jest kompletny, zostanie on zamieszczony na portalu w ciągu 14 dni.

Warunkiem zamieszczenia questów na naszym portalu jest:

 • umieszczenie na ulotce questu (z tyłu) informacji: "Więcej questów na stronie: www.questy.org.pl" oraz loga programu "Questy - Wyprawy Odkrywców" (wg dostarczonego wzoru);
 • umieszczenie na stronie internetowej (jeśli jest) odnośnika do portalu www.questy.org.pl oraz loga programu "Questy - Wyprawy Odkrywców".
Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia questu z portalu, jeśli:
 • otrzymamy informacje od użytkowników, że quest jest niskiej jakości lub jest nieaktualny (np. wskazówki są nieprecyzyjne, tekst questu jest nieaktualny lub nie zgadza się z rzeczywistością w terenie);
 • otrzymamy informację, że na queście nie ma skarbu i nie zostanie on uzupełniony w ciągu 14 dni;
 • twórca / opiekun questu działa na szkodę programu "Questy - Wyprawy Odkrywców".

* powyższe nie dotyczy podmiotów, które tworzą questy komercyjnie
 


3. Zamieszczenie questu w ogólnopolskiej aplikacji mobilnej 

Zamieszczenie karty gry w bezpłatnej aplikacji na smartfony i tablety "QUESTY - WYPRAWY ODKRYWCÓW" bez konieczności inwestowania w nowe oprogramowanie; aplikacja jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników systemów iOS i Android; aplikacja działa w oparciu o geolokalizację, daje możliwość tworzenia zagadek tekstowych, obrazkowych, dźwiękowych, wyświetlania pieczęci i dyplomu ukończenia questu oraz wiele innych;.


4. Przygotowanie projektów graficznych i druk:

 • kart wypraw (ulotek questów)
 • ulotek, broszur, plakatów promujących questy

5. Aktualizację wcześniej stworzonych questów:

 • Aktualizacja tekstu questu – sprawdzenie questu w terenie, wprowadzenie koniecznych modyfikacji wierszowanych wskazówek;
 • Aktualizacja questu + umieszczenie w aplikacji mobilnej „Questy - Wyprawy Odkrywców”, w tym dostosowanie do aplikacji, dodanie zdjęć i współrzędnych GPS do poszczególnych lokalizacji na trasie;
 • Aktualizacja questu + umieszczenie w aplikacji + nowy projekt graficzny ulotki questu, uwzględniający wprowadzone zmiany.

 

6. Prowadzenie kampanii promocyjnych questów poprzez:

 • portal www.questy.org.pl (questy polecane, aktualności)
 • fanpage „QUESTY - Wyprawy Odkrywców” na Facebooku,
 • media ogólnopolskie i regionalne.

7. Organizację wizyt studyjnych, seminariów i prezentacji 

przedstawiających dobre praktyki w zakresie wykorzystania questów do promocji regionów, miejscowości, ścieżek dydaktycznych, wiosek tematycznych, obiektów muzealnych i skansenów itp.
 


FORMY WSPÓŁPRACY:

Zespół programuQUESTY - Wyprawy Odkrywców tworzą fundacje prowadzące działalność odpłatną lub gospodarczą, stąd możliwe są różne formy współpracy:
 • Realizacja usług w ramach działalności odpłatnej lub gospodarczej
 • Podwykonawstwo w projektach innych organizacji i instytucji
 • Współpraca projektowa (wspólne pozyskiwanie funduszy, partnerstwo w projektach)

Skontaktuj się z NAMI