28.02.20

Powstaje quest w sidzińskim skansenie

Nowy quest w ramach projektu "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski" powstaje w skansenie w Bystrej-Sidzinie.

Skansen w Bystrej-Sidzinie to kolejny punkt na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, z którym będą mogli się zetknąć Odkrywcy podczas przemierzania questowych tras. W tym przypadku prawie cała trasa mieścić się będzie w obrębie skansenu. Powstały w 1963 roku z okazji jubileuszu 400-lecia Sidziny, wyróżnia się on między innymi pięknymi drewnianymi rzeźbami oraz cennymi zabytkami, takimi jak drewniana kaplica loretańska z 1937 roku, orawska "chałupa Banasika" 1837 roku, spichlerz z 1897 roku z Izbą Pamięci Narodowej, młyn wodny czy kuźnia ze Spytkowic. 

Quest będzie czynny na wiosnę tego roku. 

Więcej informacji o skansenie znaleźć można na jego stronie internetowej