10.12.20

Vademecum Questowicza: Jak przechodzić questy. ZBIERANIE PIECZĘCI

Na końcu każdego questu znajduje się Skarb Wyprawy wyposażony w pieczęć ozdobną, najczęściej związaną z tematyką questu. Każda jest inna i wyjątkowa.

Vademecum Questowicza: Jak przechodzić questy. ZBIERANIE PIECZĘCI

Zapraszamy do zapoznania się z Vademecum Questowicza - instruującym, jak przechodzić Questy. W pierwszym odcinku piszemy o skarbach questów i o tym, jak dokumentować pokonywanie tras.

Quest to edukacyjna gra terenowa, która łączy w sobie elementy zabawy i nauki, poszukiwań skarbu i radości odkrywania. Podstawą zabawy jest wędrówka trasą questu w terenie przy pomocy ulotki – karty questu lub aplikacji mobilnej Questy – Wyprawy Odkrywców. Aby ukończyć quest, trzeba przejść go w terenie (wyjątkiem od tej reguły są jedynie questy wirtualne). 

Na końcu drogi na odkrywców czeka „skarb” – pojemnik finałowy, a w nim pamiątkowa pieczątka i Księga Questu. Odcisk pieczęci i wpis do Księgi, z podaniem daty i swojego nicka, potwierdzają przebycie questowej trasy.

Jeśli pieczęć zaginęła lub pojemnik finałowy został zniszczony, należy zrobić zdjęcie miejsca ukrycia skarbu na potwierdzenie swojego uczestnictwa na trasie questu. To bardzo ważne, by mieć potwierdzenie ukończenia questu - może się ono okazać potrzebne w razie weryfikacji przed przyznaniem odznaki PTTK Questy - Wyprawy Odkrywców! (więcej o zasadach przyznawania odznak przeczytasz TUTAJ w sekcji JAK OTRZYMAĆ ODZNAKĘ?)

Pieczęcie można przybijać na karcie wyprawy w specjalnie do tego oznakowanym miejscu lub w Paszporcie Questy – Wyprawy Odkrywców, tj. książeczce, w której zmieści się ponad 50 pieczęci questowych. Paszporty można wygrać w konkursach organizowanych na portalu Questy.org.pl lub zakupić w sklepie COTG PTTK.
 
Zdobyte pieczęcie są też widoczne z poziomu aplikacji mobilnej w zakładce „Moje pieczęcie” lub na portalu www.Questy.org.pl w zakładce „Moje konto”, trzeba się tylko zalogować.