28.05.22

Wprowadzamy pilotażowo nowy typ questu pn. "Spotkanie"

Wprowadzamy pilotażowo nowy typ questu pn.

 W maju wprowadzamy pilotażowo nowy typ questu "SPOTKANIE". Poniżej znajdują się zasady, które są z nim związane. Mamy nadzieję, że przysłuży sie to lepszej integracji społeczności questowiczów.

Zasady stworzenia questu „Spotkanie” w serwisie QUESTY.org.pl

 1. Questy typu „Spotkanie” są uruchomione pilotażowo od 26.05.2022 do 31.08.2022  lub do wcześniejszego odwołania.
   
 2. Ich celem jest umożliwienie członkom społeczności Programu Questy – Wyprawy Odkrywców organizacji spotkań wzmacniających integrację środowiska questowiczów oraz promujących nowe i istniejące questy.
   
 3. Quest „Spotkanie” powinien spełniać następujące warunki:
  a) może być organizowany przez questowicza posiadającego konto na portalu www.questy.org.pl ,
  b) powinien dotyczyć inauguracji nowopowstałego questu lub promocji funkcjonującego questu (np. rzadko odwiedzanego , związanego z rocznicą wydarzenia itp.),
  c) powinien być opublikowany na portalu www.Questy.org.pl co najmniej 7 dni przed wydarzeniem, dlatego też opis wydarzenia powinien zostać przysłany do Koordynatora co najmniej 9 dni przed spotkaniem,
  d) powinien zawierać wierszowaną zagadkę/zadanie lub kilka, udostępnione na spotkaniu questowiczom których rozwiązaniem będzie hasło (liczba lub cyfra). Hasło będzie niezbędne do dodania questu jako ukończony,
  e) na spotkaniu powinny być dostępne:
  - „KSIĘGA QUESTU”/”KSIĘGA QUESTOWEGO SPOTKANIA” w celu potwierdzenia swojego uczestnictwa przez questowiczów wpisujących swój nick/nazwę użytkownika oraz
  - pamiątkowa, okolicznościowa pieczęć,
  f) powinien trwać minimum 30 minut i umożliwić questowiczom przejście pobliskiego questu, którego dotyczy.
   
 4.  Opis questu „Spotkanie” należy przesłać minimum 9 dni przed spotkanie na adres Koordynatora i powinien zawierać:
  - datę i godzinę spotkania i zakończenia, powinien trwać min. 30 minut,
  - opis programu/planowanego spotkania,
  - imię i kontakt do questowicza - organizatora (mail lub telefon),
  - współrzędne GPS (np. pobrane z map google).
   
 5. Za przebieg questu „Spotkania” odpowiada questowicz – organizator.
   
 6.  Quest „Spotkanie” publikuje Zespół Programu Questy – Wyprawy Odkrywców  minimum 7 dni przed planowaną datą spotkania, a w terminie 7 dni po spotkaniu będzie czas na zalogowanie jego ukończenia przez uczestników spotkania, którzy mogą to zrobić podając hasło – rozwiązanie zagadki/zadań otrzymanych przez organizatora na spotkaniu. Po 7 dniach po spotkaniu quest zostanie zdjęty z serwisu ale znalezienie pozostanie na koncie questowicza.
   
 7.  Uczestnictwo w spotkaniu i zalogowanie ukończenia questu będzie liczyło się do ogólnych statystyk ukończeń questów, ale nie będzie spełniało wymogu ukończeń questów  w danym województwie.
   
 8.  Osobą odpowiedzialną za publikację questu spotkanie z ramienia Zespołu Programu Questy Wyprawy Odkrywców jest Koordynator: Krzysztof Szustka, info@questy.org.pl, tel. 512 312 215.
   
 9.  Z uwagi na pilotażowy charakter questu „Spotkanie” Koordynator będzie na bieżąco aktualizował w/w zasady.