12.11.19

Scenariusze lekcji historii na questach

Zapraszamy nauczycieli i pracowników innych instytucji edukacyjnych do przygotowania scenariuszy lekcji historii opartych na wyprawach z młodzieżą na questy historyczne w całej Polsce.

Scenariusze lekcji historii na questach

Questy historyczne to nie tylko świetna rodzinna zabawa na weekendy. Z powodzeniem można je także wykorzystywać w edukacji szkolnej. Oczywiście, aby zajęcia były kompleksowe i realizowały podstawy programowe, wycieczka z klasą na quest powinna być rozbudowana o dodatkowe elementy - czy to zajęcia wprowadzające w tematykę questu, czy dodatkowe zadania lub wyjaśnienia podczas spaceru questem, czy też zajęcia podsumowujące zdobytą na queście wiedzę historyczną. Jesteśmy przekonani, że nauczyciele znający questy z łatwością zaprojektują takie innowacyjne zajęcia z historii dla uczniów. Chcielibyśmy, aby były one szeroko wykorzystywane przez szkoły w całej Polsce, dlatego planujemy je zebrać i upowszechniać (w formie elektronicznej).  

Jeśli:
- masz doświadczenie w pracy w szkole i znasz aktualną podstawę programową nauczania historii,
- znasz co najmniej jeden quest historyczny dostępny na stronie www.questy.org.pl, który ze względu na swoją zawartość mógłby zostać wykorzystany na szkolnej lekcji historii (nie chodzi tu o lekcję historii lokalnej dla miejscowej młodzieży, ale o zajęcia, które zawierają elementy z historii Polski, zawarte w podstawie programowej),
- potrafisz tworzyć scenariusze atrakcyjnych zajęć, które angażują uczniów i opierają się na nowoczesnych metodach pracy,
- chcesz podzielić się z innymi nauczycielami w Polsce swoimi pomysłami i mieć jednocześnie szansę na wynagrodzenie (z autorami co najmniej 8 najlepszych scenariuszy podpiszemy umowy o dzieło o wartości 300 zł brutto),
WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE!

Do 10 grudnia br. czekamy na zgłoszenia zawierające:
- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej),
- scenariusz zajęć z historii opartych na queście wg załączonego wzoru (do pobrania poniżej).
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: konkurs@mapapasji.pl 

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym regulaminie.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu "Wyprawy Odkrywców w poszukiwaniu historii", dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 

Download files:

Scenariusz - formularz Download
Zgłoszenie konkursowe Download
Regulamin konkursu Download